top of page

Preventie bij diabeten

Mensen met suikerziekte hebben een vergrote kans op voetproblemen dit door beschadiging van zenuwen en bloedvaten in voeten en benen. Door deze beschadiging gaan wondjes moeilijk genezen en is vaak de drukgevoeligheid aangetast. Met behulp van computergestuurde drukmetingen kan men de risicozones opsporen en trachten tijdig in te grijpen om voetklachten te verminderen en wondjes te voorkomen.

De preventie kan bestaan uit een twee jaarlijkse voetcontrole (met tussenkomst van mutualiteit bij patiënten met diabetespas), schoenadvies, wondbehandeling, zooltherapie en silicone orthesen. 

preventie bij diabeten, podoloog Isabel De Caluwe Zele
bottom of page